Blog

Kể từ ngày hôm nay (14/12/2021), các link được tạo ra từ người dùng ẩn danh (anonymous) sẽ bị xoá bỏ, đồng thời khoá chức năng tạo link với những người dùng này nhằm tránh những trường hợp spam. Mong các bác thông cảm!
 

Các bác có thể tạo tài khoản để tạo link mới.

Xuất bản trên: 14:27, 14/12/2021